BİRİMLERİMİZ

BİRİMLERİMİZ

 

EĞİTİM BİRİMİ:

     

        Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif evleri Genel Müdürlüğünün tüzük yönetmelik ve genelgeleri doğrultusunda yürütülen eğitim-öğretim sosyal ve kültürel faaliyetler ile sportif faaliyetlerimizde kamu kuruluşları özel kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile iş birliğine gidilmekte, kurumumuzda cezalarını infaz etmekte olan hükümlü ve tutukluların boş zamanlarını eğitim öğretim ve kültürel faaliyetler ile değerlendirmeleri sağlanarak onların toplumca kabul edilebilir düşünce ve davranışları benimsemelerine kendilerini topluma yararlı insanlar olarak yetişmelerine yardımcı olunmaktadır.

 

        Kurumumuzda mesleki eğitim çalışmalarında Türkiye İş Kurumu, Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde etkin çalışmalar yapılmış; konfeksiyon ile kundura atölyelerinde kurslar açılmıştır. Şuan aktif olarak 1. Kademe Okuma Yazma Kursu, Pide Yapımı Kursu, İngilizce A1 seviyesi kursu, Giyim Üretim Teknolojisi Kursu (Bayanlar), Çocuklar için Elif-Ba kursu ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kursu verilmeye devam etmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSİKO-SOSYAL SERVİS:

 

Kurumumuz Psiko-sosyal Servisinde ön görüşme ve görüşmeler yapılmakta kurumda düzenlenecek sosyal kültürel faaliyetler organize edilmektedir. Bu kapsamda Öfke Kontrol, Alkol ve Madde bağımlılığı, İntihar ve Kendine Zarar Verme, Personel Farkındalık yaratma grup çalışmaları yapılarak gerek tutuklu ve hükümlülerin cezalarının infazları sonrasındaki hayata hazırlanmasında ve gerekse kurum personelinin çalışma motivasyonunun organize edilmesinde başarı sağlanması amaçlanmıştır. Bu faaliyetlerin dışında tiyatro, konser, konferans, bilgi yarışması vb. etkinlikler organize edilerek kurum yaşantısı normal yaşantıya yakınlaştırılmaya çalışılmaktadır.

 

       

 

 

 

 

 

 

GENEL BÜTÇE AMBAR MEMURLUĞU:

 

        Ambar memurluğumuz: personel kıyafet istihkakları, hükümlü ve tutuklu iaşeleri için mal ve malzeme temini, ödemeleri, hükümlü tutukluların iaşe bordrolarının düzenlenmesi, Kurum demirbaşların envanteri, diğer kurum ihtiyaçlarının tedariki, hususlarını yürüten birimdir.

 

        Görevlendirilen üç İnfaz ve Koruma Memuru tarafından yürütülen tüm bu işlemler, sürekli olarak UYAP ortamında ve KBS Bilgi Sistemine girilmek suretiyle takibatları yapılmaktadır.

 

 

 

 

 

SATINALMA BİRİMİ:

 

        Kurumumuzun genel bütçe ve İşyurdu alımlarını bu birim tarafından yürütülmekte olup; 3 adet infaz ve koruma memuru tarafından ihale ve satılma işlemleri gerçekleştirilmektedir.

 

 

MUHASEBE MEMURLUĞU:

 

        Muhasebe Memurluğumuz, tutuklu ve hükümlülerin çalışmalarını, çalışmalarının karşılığı olan ücretleri ve sigorta işlemlerini, yine tutuklu ve hükümlülerin özel ihtiyaçlarını takip eder. Ayrıca özel ihtiyaçlarının karşılanması için Kurum kantinlerine mal tedariki ile bu malların maliyet ve satış durumlarını UYAP sistemine giriş-çıkış yapmak suretiyle her ay kar ve zarar durumlarının takibatını yapar. Diğer taraftan Kurum içerisinde bulunan atölyelerdeki üretim durumunu, çalışan hükümlülerin durumlarını takip ederek, elde edilen mamullerin maliyetini oluşturmak suretiyle, pazarlama stratejileri geliştirir. Her atölye tarafından üretilen mamuller diğer Ceza İnfaz Kurumlarının satış mağazalarına sevk edilmesi, alınan siparişlerin takibi ve yerine getirilmesi yine bu servis tarafından yerine getirilmektedir. Ayrıca tüm ihtiyaçlar için 4734 sayılı kanun çerçevesinde, satınalma birimi tarafından alınan malzemelerin muhasebeleştirilmesini ve tedarik görevini de yürütmektedir.       

 

 

 

 

SORUMLU İNFAZ VE KORUMA BAŞMEMURLUĞU:

 

        Sorumlu İnfaz ve Koruma Başmemurluğumuz, gözetim servisinin başı olup, kurum idarecileri tarafından verilen talimatların yerine getirilmesi ve takibini yaparak günlük tutuklu ve hükümlülerin dilekçelerinin alınması, onayı ve ilgili birimlere dağıtılmasını sağlar. Ceza İnfaz Kurumu içerisindeki oda-koğuş yerleştirilmesini ve  değişikliklerini yürütür.

        Kurum dışına gönderilmesi gereken (mahkeme, hastane vb.) tutuklu ve hükümlülerin planlamasını yaparak takibini sağlar.

 

        Ayrıca tüm İnfaz ve Koruma Memurlarının iç hizmetlerde görevlendirilmeleri gerçekleştirir. Aylık vardiya, açık görüş ve nöbet çizelgelerini düzenlemek suretiyle işleyişlerin düzeni ve kurum iç ve dış temizliğin kontrollerini de bu birim yürütmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

İNFAZ BİRİMİ:

 

 

        Kurumumuz İnfaz birimi, hükümlü ve tutukluların hükümözeti, tutuklama kararı ilam, müddetname kayıt, ve takibi işlemlerini, diğer Ceza İnfaz Kurumları arasında yazışmaları, nakil ve sevk işlemlerini hastane ile duruşmalara sevkleri, dilekçe çıkış işlemleri ve disiplin işlemlerini yürütmek ve takip etmekle görevlidir. Hükümlü ve tutukluların dosyaları hakkında bilgilendirme ve gelen tebligatların tebliğ işlemleri de yürütülmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAĞLIK MEMURLUĞU :

 

      Kurumumuz sağlık servisinde Sağlık İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilen aile hekimlerince haftanın üç günü tüm hükümlü ve tutukluların sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesi faaliyetlerini yürütür. Ayrıca  haftanın iki günü de görevlendirilen diş hekimlerince diş sağlığı takibatları yapılmaktadır.

 

 Diğer taraftan görevli sağlık memurlarımızca ilaç temini, kullandırılması ve hastanelere sevk edilen hükümlü tutukluların refakatinde bulunması hizmetlerini yürütmektedirler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMANET PARA MEMURLUĞU :

 

      Hükümlü ve tutukluların ilk Ceza İnfaz Kurumuna girişi ile üzerinde bulunan para ve kıymetli eşyaları emanet olarak alınması ile daha sonra hükümlü ve tutukluların aileleri tarafından gönderilen paraların hesaplarına işlenmesi ile bu paraların bankada muhafaza edilmesi işlemlerini yürütmekle görevlidir. Hükümlü ve tutukluların haftalık olarak harcama limitini takip ederek bu limitin geçilmemesini sağlar. Kasa kontrolü yaparak her gün banka hesabına yatırılması gereken parayı yatırır. Tahliye, sevk ve bu gibi durumlarda ise hesaplarda bulunan paraların iadesi veya nakledilmesi işlemlerini yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONEL VE MUTEMED BİRİMİ:

 

        Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı bünyesinde görevlendirilen tüm personellerin özlük dosyalarını, personellerin göreve başlama tarihinden itibaren emeklilik, naklen atama gibi nedenlerle görevlerinden ayrılma tarihine kadar maaş, terfi, disiplin gibi tüm özlük işlemlerini yürütmekle görevli birimimizdir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURUM KANTİNİ:

        Kurumumuz Muhasebe Memurluğumuzca, hükümlü ve tutukluların özel ihtiyaçlar için  temin edilen malzemelerin muhafazasını, satışlarını, satış sonrasında hükümlü ve tutukluların hesaplarındaki bulunan paradan düşülmesini sağlar. Ayrıca ay sonlarında muhafaza edilen mal ve malzemelerin sayımı ile envanter tutulması görevini üstlenir.

 

 

Adres

Vefa Mh. Eskişehir Yolu üzeri 3. km Merkez/KÜTAHYA

Telefon

Tel : 0274 225 08 42 - 0274 225 08 43

Faks: 0274 225 09 77

E-Posta

kutahya.etcikisaretadalet.gov.tr